Eljárás részletei

Mosonmagyaróvári telephely üzem- mérlegház és iroda-szociális épülettel
4 tétel

Árverés - Walter Unger Termelő- és Kereskedő Korlátolt Felelősségű Társaság "f.a."

Eredménytelenítés ideje
Invalid date
Az eredménytelenítés oka: nincs ajánlat
Intézkedés: az értékesítő megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
Indoklás: nem érkezett ajánlat
Kérjük tekintse meg a közleményt.

AZ ÁRVERÉS EREDMÉNYTELEN

Ismertető

A Mosonmagyaróvár Belterület 4777 helyrajzi számon nyilvántartott természetben a 9200 Mosonmagyaróvár, Lengyári út 1. szám alatti 31340 m2 telek területű telephely az alábbi felépítményekkel: üzemépület 2284 m2, mérlegház épület 34 m2, iroda- szociális épület 287 m2.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Árverés kezdete:
Árverés vége:
Becsérték:
Kikiáltási ár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.05.22 - 12:00
2015.06.08 - 12:00
Nettó 160 000 000 Ft
Nettó 120 000 000 Ft
3. Fpk. 08-14-000334
A24088

Felszámoló adatai

Cégnév:
CREDIT-AUDIT Üzletviteli Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1146 Budapest, Thököly út 59/A..
Cégjegyzékszám:
01-09-674540

Adós adatai

Cégnév:
Walter Unger Termelő- és Kereskedő Korlátolt Felelősségű Társaság "f.a."
Székhely:
9200 Mosonmagyaróvár, Lengyári út 1.
Cégjegyzékszám:
08 09 006866

Dokumentumok

2015.06.10 - 12:39
Az árverés eredménytelen

Árverési Közlemény

Eredménytelen a(z) 3. Fpk. 08-14-000334 ügyszámú árverés, a Credit-Audit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-674540, székhely: 1146 Budapest, Thököly út 59/A.., levelezési cím: 1146 Budapest, Thököly út 59/A..) felszámoló által a Walter Unger Kft „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 08 09 006866, székhely: 9200 Mosonmagyaróvár, Lengyári út 1.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
nem érkezett ajánlat

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.06.08 - 12:00
Az árverés véget ért

Árverés lezárult

Lezárult a(z) 3. Fpk. 08-14-000334 ügyszámú árverés 2015. június 8. 12 óra 00 perckor, a Credit-Audit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-674540, székhely: 1146 Budapest, Thököly út 59/A.., levelezési cím: 1146 Budapest, Thököly út 59/A..) felszámoló által a Walter Unger Kft „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 08 09 006866, székhely: 9200 Mosonmagyaróvár, Lengyári út 1.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.05.22 - 12:00
Az árverés megkezdődött

Árverési Közlemény

Megkezdődött a 3. Fpk. 08-14-000334 ügyszámú árverés 2015. május 22. 12 óra 00 perckor, a Credit-Audit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-674540, székhely: 1146 Budapest, Thököly út 59/A.., levelezési cím: 1146 Budapest, Thököly út 59/A..) felszámoló által a Walter Unger Kft „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 08 09 006866, székhely: 9200 Mosonmagyaróvár, Lengyári út 1.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti az árverés oldalán: https://eer.gov.hu/arveres/A24088.
2015.05.07 - 08:57
Az árverés meghirdetve

Árverési Hirdetmény

A(z) Credit-Audit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-674540, székhely: 1146 Budapest, Thököly út 59/A.., levelezési cím: 1146 Budapest, Thököly út 59/A..), mint a(z) Walter Unger Kft „f.a” (cégjegyzékszám: 08 09 006866, székhely: 9200 Mosonmagyaróvár, Lengyári út 1.) Győri Törvényszék 3. Fpk. 08-14-000334/13. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. május 7. napján megjelent árverési hirdetménynek megfelelően

nyilvános árverés


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

Az árverés adatai:
Az árverés helye:
az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) által biztosított online felület (https://eer.gov.hu/arveres/A24088)
Az árverés kezdete:
2015. május 22. 12 óra 00 perc
Az árverés vége:
2015. június 8. 12 óra 00 perc
Kikiáltási ár (minimálár):
120 000 000 forint.
Licitlépcső:
1 millió forintig:
5 000 forint
1 millió forint és 5 millió forint között:
30 000 forint
5 millió forint és 20 millió forint között:
50 000 forint
20 millió forint és 200 millió forint között:
200 000 forint
200 millió forint és afelett:
500 000 forint

Árverési előleg összege: 4 800 000 forint.

Az árverési előleg megfizetésének módja, határideje: Az árverési előleg megfizetése átutalással, a felszámoló elkülönített a CIB Bank 10700691-65644216-52200005 bankszámlájára a közlemény rovatban „Árverési előleg Walter Unger Kft. f.a” feltüntetésével, az árverés kezdetéig teljesíthető. Az árverési előleg fizetési kötelezettség csak abban az esetben tekintendő teljesítettnek, ha, az előbbiekben megadott bankszámlán, a megadott határidőn belül hiánytalanul jóváírásra kerül az árverési előleg teljes összege. Az árverési felhívást kiíró felszámoló az esetleges felmerülő bankköltségekkel, árfolyamkülönbségekből adódó veszteségekkel, hiányokkal kapcsolatos hivatkozásokat nem fogad el.

Az árveréssel kapcsolatos egyéb közlemény: Eredménytelen licitálónak, ill. az árverés bármilyen okból történő eredménytelensége esetén a befizetett árverési előleg kamatmentesen a befizető által megjelölt bankszámlára visszafizetésre kerül az erről való értesítést követő 8 napon belül. Nem jár vissza az árverési előleg, ha a szerződés a nyertes licitáló érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes licitáló a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a már megtett ajánlatától visszalép, továbbá ha a nyertes licitáló az EÉR rendszer üzemeltető részére az 1 %-ot kitevő üzemeltetési költséget nem fizeti meg.

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak):

A Mosonmagyaróvár Belterület 4777 helyrajzi számon nyilvántartott természetben a 9200 Mosonmagyaróvár, Lengyári út 1. szám alatti 31340 m2 telek területű telephely az alábbi felépítményekkel: üzemépület 2284 m2, mérlegház épület 34 m2, iroda- szociális épület 287 m2.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 160 000 000 forint.


1. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett telephely

Típus:
telek
Területe:
31 340 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
teljesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Mosonmagyaróvár
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
4777
Ingatlan postai címe:
9200 Mosonmagyaróvár, hrsz. 4777
Területnagyság:
31 340 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
kivett telephely

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
Walter Unger Kft. f.a. 9200 Mosonmagyaróvár, Lengyári út 1.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): keretbiztosítéki jelzálogjog BKS Bank AG,végrehajtási jog NAV,vezetékjog

Ingatlan állapota: átlagos

2. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: üzemépület

Típus:
fejlesztési terület
Területe:
2 284 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
teljesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Mosonmagyaróvár
Ingatlan postai címe:
9200 Mosonmagyaróvár, Lengyári út 1.
Területnagyság:
2 284 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
üzemépület

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Ingatlan állapota: átlagos

3. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: iroda szociális épület

Típus:
iroda
Területe:
287 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
teljesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Mosonmagyaróvár
Ingatlan postai címe:
9200 Mosonmagyaróvár, Lengyári út 1.
Területnagyság:
287 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
iroda szociális épület

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Ingatlan állapota: átlagos

4. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: mérlegház épület

Típus:
fejlesztési terület
Területe:
34 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
teljesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Mosonmagyaróvár
Ingatlan postai címe:
9200 Mosonmagyaróvár, Lengyári út 1.
Területnagyság:
34 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
mérlegház épület

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlan a helyszínen, előzetesen történt egyeztetést követően 2015. május 19-én kedden 10.00-11.00 közötti időpontban tekinthető meg.Az árverező az árverezés megkezdésével elfogadja, hogy: a) az adásvételi szerződés megkötéséhez nyertes árverés esetén 8 napon belül megküldi a felszámoló részére a szerződéskötéshez szükséges minden adatát. Társas vállalkozás esetében hiteles formában csatolni kell az aláírási címpéldányt, 30 napnál nem régebbi cégkivonatot és nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy van-e folyamatban a cégadatokban változást eredményező változás. b) az árverező a meghirdetett vagyont megtekintette, a szükséges dokumentációt - ideértve a mellékelt jogi dokumentációt, tulajdoni lapon szereplő terheket megismerte, azt a jelenlegi fizikai, műszaki, jogi állapotában kívánja megvásárolni. Ha az árverésen érvényes ajánlat nincs, a felszámoló az árverést eredménytelennek nyilvánítja. A nyilvános árverésre az 1991. évi XLIX tv. (Cstv.) és a felszámolási eljárásban az adós vagyontárgyainak elektronikus értékesítéséről szóló 17/2014(II.3.) Korm.rendelet előírásai szerint kerül sor. Elővásárlásra jogosultak jogaikat a véglegesen kialakult vételár ismeretében gyakorolhatják.

Vételár megfizetésének módja, határideje: Az ajánlattevőnek az ajánlat tárgyát képező ingatlanok vonatkozásában az árverési előlegen felüli vételárat forintban kell megfizetnie átutalással, a szerződésben rögzítésre kerülő feltételekkel a felszámoló CIB Bank Zrt-nél vezetett 10700691-65644216-52200005 számú letéti bankszámlájára. A vételár megfizetésének módja egy összegben, banki átutalás, határideje az adásvételi szerződés megkötésétől számított 60 napon belül. A tulajdonjogot szerző fél a nyilvános értékesítésen az adóssal, mint eladóval szemben beszámítással nem élhet. A vételár megfizetése tekintetében részletfizetési lehetőség nincs.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Szerződéskötésre az árverés lezárultát követő 30 napon belül kerül sor. A szerződés kötés feltétele az EÉR rendszer üzemeltető számára történt és a felszámoló által véglegesnek elfogadott vételár 1%-os jutalék fizetési kötelezettség teljesítése, amely nem része a teljes vételárnak. Az adásvételi szerződés elkészítésével és ellenjegyzésével szerződő felek a felszámoló által foglalkoztatott ügyvédet bízzák meg. Az ügyvédi munkadíjat a vevő köteles megfizetni.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Az ingatlanok birtokbavétele a teljes vételár megfizetésétől számított 60 napon belül lehetséges.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az értékesítésre felkínált vagyontárgyakat a felszámoló a kellékszavatosság kizárásával megtekintett állapotban értékesíti. A felszámoló a vagyonelemek el nem tüntetett, esetleges látható, vagy rejtett hibájáért a felelősséget kizárja.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/arveres/A24088/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.

Tételek 4 db (1 - 3)

kivett telephely
Ipari övezetben fekvő, jó közlekedési adottságokkal rendelkező terület
Település:
Mosonmagyaróvár
Típus:
Telek
Terület:
31340 m2
Állapot:
Átlagos
Közművesített:
Teljesen közművesített
Tehermentes:
Nem
Tulajdoni hányad:
1/1
üzemépület
egy szintes csarnok jellegű épület
Település:
Mosonmagyaróvár
Típus:
Fejlesztési terület
Terület:
2284 m2
Állapot:
Átlagos
Közművesített:
Teljesen közművesített
Tehermentes:
Nem
Tulajdoni hányad:
1/1
iroda szociális épület
egy szintes, lapos tetős epület
Település:
Mosonmagyaróvár
Típus:
Iroda
Terület:
287 m2
Állapot:
Átlagos
Közművesített:
Teljesen közművesített
Tehermentes:
Nem
Tulajdoni hányad:
1/1
1
2

Ismertető

A Mosonmagyaróvár Belterület 4777 helyrajzi számon nyilvántartott természetben a 9200 Mosonmagyaróvár, Lengyári út 1. szám alatti 31340 m2 telek területű telephely az alábbi felépítményekkel: üzemépület 2284 m2, mérlegház épület 34 m2, iroda- szociális épület 287 m2.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Árverés kezdete:
Árverés vége:
Becsérték:
Kikiáltási ár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.05.22 - 12:00
2015.06.08 - 12:00
Nettó 160 000 000 Ft
Nettó 120 000 000 Ft
3. Fpk. 08-14-000334
A24088

Felszámoló adatai

Cégnév:
CREDIT-AUDIT Üzletviteli Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1146 Budapest, Thököly út 59/A..
Cégjegyzékszám:
01-09-674540

Adós adatai

Cégnév:
Walter Unger Termelő- és Kereskedő Korlátolt Felelősségű Társaság "f.a."
Székhely:
9200 Mosonmagyaróvár, Lengyári út 1.
Cégjegyzékszám:
08 09 006866

Dokumentumok

2015.06.10 - 12:39
Az árverés eredménytelen

Árverési Közlemény

Eredménytelen a(z) 3. Fpk. 08-14-000334 ügyszámú árverés, a Credit-Audit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-674540, székhely: 1146 Budapest, Thököly út 59/A.., levelezési cím: 1146 Budapest, Thököly út 59/A..) felszámoló által a Walter Unger Kft „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 08 09 006866, székhely: 9200 Mosonmagyaróvár, Lengyári út 1.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
nem érkezett ajánlat

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.06.08 - 12:00
Az árverés véget ért

Árverés lezárult

Lezárult a(z) 3. Fpk. 08-14-000334 ügyszámú árverés 2015. június 8. 12 óra 00 perckor, a Credit-Audit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-674540, székhely: 1146 Budapest, Thököly út 59/A.., levelezési cím: 1146 Budapest, Thököly út 59/A..) felszámoló által a Walter Unger Kft „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 08 09 006866, székhely: 9200 Mosonmagyaróvár, Lengyári út 1.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.05.22 - 12:00
Az árverés megkezdődött

Árverési Közlemény

Megkezdődött a 3. Fpk. 08-14-000334 ügyszámú árverés 2015. május 22. 12 óra 00 perckor, a Credit-Audit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-674540, székhely: 1146 Budapest, Thököly út 59/A.., levelezési cím: 1146 Budapest, Thököly út 59/A..) felszámoló által a Walter Unger Kft „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 08 09 006866, székhely: 9200 Mosonmagyaróvár, Lengyári út 1.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti az árverés oldalán: https://eer.gov.hu/arveres/A24088.
2015.05.07 - 08:57
Az árverés meghirdetve

Árverési Hirdetmény

A(z) Credit-Audit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-674540, székhely: 1146 Budapest, Thököly út 59/A.., levelezési cím: 1146 Budapest, Thököly út 59/A..), mint a(z) Walter Unger Kft „f.a” (cégjegyzékszám: 08 09 006866, székhely: 9200 Mosonmagyaróvár, Lengyári út 1.) Győri Törvényszék 3. Fpk. 08-14-000334/13. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. május 7. napján megjelent árverési hirdetménynek megfelelően

nyilvános árverés


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

Az árverés adatai:
Az árverés helye:
az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) által biztosított online felület (https://eer.gov.hu/arveres/A24088)
Az árverés kezdete:
2015. május 22. 12 óra 00 perc
Az árverés vége:
2015. június 8. 12 óra 00 perc
Kikiáltási ár (minimálár):
120 000 000 forint.
Licitlépcső:
1 millió forintig:
5 000 forint
1 millió forint és 5 millió forint között:
30 000 forint
5 millió forint és 20 millió forint között:
50 000 forint
20 millió forint és 200 millió forint között:
200 000 forint
200 millió forint és afelett:
500 000 forint

Árverési előleg összege: 4 800 000 forint.

Az árverési előleg megfizetésének módja, határideje: Az árverési előleg megfizetése átutalással, a felszámoló elkülönített a CIB Bank 10700691-65644216-52200005 bankszámlájára a közlemény rovatban „Árverési előleg Walter Unger Kft. f.a” feltüntetésével, az árverés kezdetéig teljesíthető. Az árverési előleg fizetési kötelezettség csak abban az esetben tekintendő teljesítettnek, ha, az előbbiekben megadott bankszámlán, a megadott határidőn belül hiánytalanul jóváírásra kerül az árverési előleg teljes összege. Az árverési felhívást kiíró felszámoló az esetleges felmerülő bankköltségekkel, árfolyamkülönbségekből adódó veszteségekkel, hiányokkal kapcsolatos hivatkozásokat nem fogad el.

Az árveréssel kapcsolatos egyéb közlemény: Eredménytelen licitálónak, ill. az árverés bármilyen okból történő eredménytelensége esetén a befizetett árverési előleg kamatmentesen a befizető által megjelölt bankszámlára visszafizetésre kerül az erről való értesítést követő 8 napon belül. Nem jár vissza az árverési előleg, ha a szerződés a nyertes licitáló érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes licitáló a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a már megtett ajánlatától visszalép, továbbá ha a nyertes licitáló az EÉR rendszer üzemeltető részére az 1 %-ot kitevő üzemeltetési költséget nem fizeti meg.

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak):

A Mosonmagyaróvár Belterület 4777 helyrajzi számon nyilvántartott természetben a 9200 Mosonmagyaróvár, Lengyári út 1. szám alatti 31340 m2 telek területű telephely az alábbi felépítményekkel: üzemépület 2284 m2, mérlegház épület 34 m2, iroda- szociális épület 287 m2.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 160 000 000 forint.


1. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett telephely

Típus:
telek
Területe:
31 340 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
teljesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Mosonmagyaróvár
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
4777
Ingatlan postai címe:
9200 Mosonmagyaróvár, hrsz. 4777
Területnagyság:
31 340 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
kivett telephely

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
Walter Unger Kft. f.a. 9200 Mosonmagyaróvár, Lengyári út 1.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): keretbiztosítéki jelzálogjog BKS Bank AG,végrehajtási jog NAV,vezetékjog

Ingatlan állapota: átlagos

2. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: üzemépület

Típus:
fejlesztési terület
Területe:
2 284 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
teljesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Mosonmagyaróvár
Ingatlan postai címe:
9200 Mosonmagyaróvár, Lengyári út 1.
Területnagyság:
2 284 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
üzemépület

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Ingatlan állapota: átlagos

3. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: iroda szociális épület

Típus:
iroda
Területe:
287 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
teljesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Mosonmagyaróvár
Ingatlan postai címe:
9200 Mosonmagyaróvár, Lengyári út 1.
Területnagyság:
287 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
iroda szociális épület

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Ingatlan állapota: átlagos

4. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: mérlegház épület

Típus:
fejlesztési terület
Területe:
34 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
teljesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Mosonmagyaróvár
Ingatlan postai címe:
9200 Mosonmagyaróvár, Lengyári út 1.
Területnagyság:
34 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
mérlegház épület

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlan a helyszínen, előzetesen történt egyeztetést követően 2015. május 19-én kedden 10.00-11.00 közötti időpontban tekinthető meg.Az árverező az árverezés megkezdésével elfogadja, hogy: a) az adásvételi szerződés megkötéséhez nyertes árverés esetén 8 napon belül megküldi a felszámoló részére a szerződéskötéshez szükséges minden adatát. Társas vállalkozás esetében hiteles formában csatolni kell az aláírási címpéldányt, 30 napnál nem régebbi cégkivonatot és nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy van-e folyamatban a cégadatokban változást eredményező változás. b) az árverező a meghirdetett vagyont megtekintette, a szükséges dokumentációt - ideértve a mellékelt jogi dokumentációt, tulajdoni lapon szereplő terheket megismerte, azt a jelenlegi fizikai, műszaki, jogi állapotában kívánja megvásárolni. Ha az árverésen érvényes ajánlat nincs, a felszámoló az árverést eredménytelennek nyilvánítja. A nyilvános árverésre az 1991. évi XLIX tv. (Cstv.) és a felszámolási eljárásban az adós vagyontárgyainak elektronikus értékesítéséről szóló 17/2014(II.3.) Korm.rendelet előírásai szerint kerül sor. Elővásárlásra jogosultak jogaikat a véglegesen kialakult vételár ismeretében gyakorolhatják.

Vételár megfizetésének módja, határideje: Az ajánlattevőnek az ajánlat tárgyát képező ingatlanok vonatkozásában az árverési előlegen felüli vételárat forintban kell megfizetnie átutalással, a szerződésben rögzítésre kerülő feltételekkel a felszámoló CIB Bank Zrt-nél vezetett 10700691-65644216-52200005 számú letéti bankszámlájára. A vételár megfizetésének módja egy összegben, banki átutalás, határideje az adásvételi szerződés megkötésétől számított 60 napon belül. A tulajdonjogot szerző fél a nyilvános értékesítésen az adóssal, mint eladóval szemben beszámítással nem élhet. A vételár megfizetése tekintetében részletfizetési lehetőség nincs.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Szerződéskötésre az árverés lezárultát követő 30 napon belül kerül sor. A szerződés kötés feltétele az EÉR rendszer üzemeltető számára történt és a felszámoló által véglegesnek elfogadott vételár 1%-os jutalék fizetési kötelezettség teljesítése, amely nem része a teljes vételárnak. Az adásvételi szerződés elkészítésével és ellenjegyzésével szerződő felek a felszámoló által foglalkoztatott ügyvédet bízzák meg. Az ügyvédi munkadíjat a vevő köteles megfizetni.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Az ingatlanok birtokbavétele a teljes vételár megfizetésétől számított 60 napon belül lehetséges.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az értékesítésre felkínált vagyontárgyakat a felszámoló a kellékszavatosság kizárásával megtekintett állapotban értékesíti. A felszámoló a vagyonelemek el nem tüntetett, esetleges látható, vagy rejtett hibájáért a felelősséget kizárja.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/arveres/A24088/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.