Eljárás részletei

Magánszeméllyel szembeni követelés
1 tétel

Árverés - BUDA-CASH Brókerház Zártkörűen Működő Részvénytársaság "f.a."

Eredménytelenítés ideje
Invalid date
Az eredménytelenítés oka: nincs ajánlat
Intézkedés: az értékesítő megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
Indoklás: Az értékesítő megállapítja, hogy az árverésen 0 db licitáló nyújtott be ajánlatot. Tekintettel arra, hogy a felhívásra nem érkezett ajánlat, ezért az értékesítési eljárást a felszámoló eredménytelennek nyilvánítja.
Kérjük tekintse meg a közleményt.

AZ ÁRVERÉS EREDMÉNYTELEN

Ismertető

Árverés útján kerül értékesítésre az Értékesítőnek az alábbiakban megjelölt követelése: Kifejezetten bizonytalan követelésként kerül értékesítésre az Értékesítőnek 1 db magánszeméllyel szembeni, 708.608.797,- forint tőke és annak 2015. március 11-től a kifizetésig terjedő időre járó, a késedelemmel érintett egyes napokon érvényes jegybanki alapkamat kétszeresével megegyező mértékű késedelmi kamattal növelt összegű követelése. A késedelmi kamat mértékét az Üzletszabályzat mellékletét képező Díjtételek jegyzéke tartalmazza. (https://www.budacash.hu/wp-content/uploads/2019/07/dijtetelek-jegyzeke.pdf) A követelés késedelmi kamattal növelt, bruttó összege 2021.04.30-án 792.867.236,- Ft. A követelés kötelezettje az Értékesítővel szemben 79.905.192,- Ft összegű igényt jelentett be a felszámolás során, mely igényt az Értékesítő vitatottként tartja nyilván. Az Értékesítő a követelés érvényesítése érdekében jogi eljárást indított, a kereset benyújtására 2019.12.30-án került sor. Az értékesítésre kínált követelés kifejezetten bizonytalan (vitatott és peresített) és fedezetlen. Az értékesítendő vagyonelemek becsértéke: 73.023.072,- Ft Az értékesítendő vagyonelemek minimálára: 65.725.000,- Ft (ami a becsérték 90,0058 %-a) Az árverési hirdetményben szereplő árak nettó árak. 1. tétel: Az árverésben szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Magánszeméllyel szemben fennálló, biztosítékkal nem rendelkező, peres eljárásban érvényesített követelés A követelés összege : 792.867.236,- forint Lejárati ideje: Lejárt (1 éven túli) Számviteli besorolása: Egyéb követelés A követelés kötelezettje: Magánszemély A követelés biztosított-e: Nem A vagyontárgyak gyorsan romló/különleges kezelést igénylő/csekély értékű: nem. A Felszámoló a 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. § (4a) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelően nyilatkozik, hogy a vagyontárgy második alkalommal kerül közzétételre. A felszámoló nyilatkozik, hogy a 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 4. § (2a) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a hitelezők követelésarányosan számított többségét a minimálár leszállításáról értesítette, akik azt a Cégközlönyben történő közzétételre történő megküldéséig írásban nem ellenezték. A felszámoló a 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2.§ (4a) bekezdés b) pontja alapján nyilatkozik, hogy a minimálár leszállítása esetén fennállnak a vélelmezett hitelezői hozzájárulás feltételei, és a minimálár csökkentésére a 4. § (2a) pontja alapján, a becsérték mintegy 90%-áig került sor. A 237/2009. (X. 20.) Kormányrendelet 2. § (2) bekezdése szerinti értesítési kötelezettség nem áll fenn. Kikiáltási ár (minimálár): 65.725.000,- Ft (ami a becsérték 90,0058 %-a) Licitlépcső: 1 millió forintig: 5.000 forint 1 millió forint és 5 millió forint között: 30.000 forint 5 millió forint és 20 millió forint között 50 000 forint 20 millió forint és 200 millió forint között: 500 000 forint 200 millió forint és afelett: 2 millió forint Árverési előleg: 2.390.692 Ft
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Árverés kezdete:
Árverés vége:
Becsérték:
Kikiáltási ár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2021.08.28 - 09:00
2021.09.13 - 16:00
Nettó 73 023 072 Ft
Nettó 65 725 000 Ft
24.Fpk.01-15-000918
A2372807

Felszámoló adatai

Cégnév:
Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. 1 em.
Cégjegyzékszám:
01-09-920128

Adós adatai

Cégnév:
BUDA-CASH Brókerház Zártkörűen Működő Részvénytársaság "f.a."
Székhely:
1071 Budapest, Damjanich utca 11-15.
Cégjegyzékszám:
Cg. 01-10-043344

Dokumentumok

2021.09.20 - 14:34
Az árverés eredménytelen

Árverési Közlemény

Eredménytelen a(z) 24.Fpk.01-15-000918 ügyszámú árverés, a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-920128, székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. 1 em., levelezési cím: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. 1 em.) felszámoló által a BUDA-CASH Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: Cg. 01-10-043344, székhely: 1071 Budapest, Damjanich utca 11-15.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
Az értékesítő megállapítja, hogy az árverésen 0 db licitáló nyújtott be ajánlatot.Tekintettel arra, hogy a felhívásra nem érkezett ajánlat, ezért az értékesítési eljárást a felszámoló eredménytelennek nyilvánítja.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2021.09.13 - 16:00
Az árverés véget ért

Árverés lezárult

Lezárult a(z) 24.Fpk.01-15-000918 ügyszámú árverés 2021. szeptember 13. 16 óra 00 perckor, a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-920128, székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. 1 em., levelezési cím: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. 1 em.) felszámoló által a BUDA-CASH Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: Cg. 01-10-043344, székhely: 1071 Budapest, Damjanich utca 11-15.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2021.08.28 - 09:00
Az árverés megkezdődött

Árverési Közlemény

Megkezdődött a 24.Fpk.01-15-000918 ügyszámú árverés 2021. augusztus 28. 09 óra 00 perckor, a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-920128, székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. 1 em., levelezési cím: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. 1 em.) felszámoló által a BUDA-CASH Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: Cg. 01-10-043344, székhely: 1071 Budapest, Damjanich utca 11-15.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti az árverés oldalán: https://eer.gov.hu/arveres/A2372807.
2021.08.12 - 15:54
Az árverés meghirdetve

Árverési Hirdetmény

A(z) Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-920128, székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. 1 em., levelezési cím: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. 1 em.), mint a(z) BUDA-CASH Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám: Cg. 01-10-043344, székhely: 1071 Budapest, Damjanich utca 11-15.) Fővárosi Törvényszék 24.Fpk.01-15-000918/4. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2021. augusztus 12. napján megjelent árverési hirdetménynek megfelelően

nyilvános árverés


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós követelését.

Az árverés adatai:
Az árverés helye: az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) által biztosított online felület (https://eer.gov.hu/arveres/A2372807)
Az árverés kezdete: 2021. augusztus 28. 09 óra 00 perc
Az árverés vége: 2021. szeptember 13. 16 óra 00 perc
Kikiáltási ár (minimálár): 65 725 000 forint. (a becsérték 90%-a)
A kikiáltási ár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.

Licitlépcső:
1 millió forintig: 5 000 forint
1 millió forint és 5 millió forint között: 30 000 forint
5 millió forint és 20 millió forint között: 50 000 forint
20 millió forint és 200 millió forint között: 200 000 forint
200 millió forint és afelett: 500 000 forint

Árverési előleg összege: 2 390 692 forint.

Az árverési előleg megfizetésének módja, határideje: A licitálónak az ajánlat tárgyát képező vagyontárgy vonatkozásában árverési előleget kell megfizetnie átutalással a „Követelés - árverési előleg” közleménnyel az Értékesítő MKB Bank Zrt.-nél vezetett 10300002-10639746-49020018 számú bankszámlájára.
Az árverési előleg fizetési kötelezettsége csak abban az esetben tekintendő teljesítettnek, ha legkésőbb az árverés befejezéséig a fenti bankszámlán hiánytalanul jóváírásra került az árverési előleg teljes összege. Az átutalás költségei minden esetben a licitálót terhelik. Az árverési előleg után nincs kamatfizetés, és az árverési hirdetményt kiíró Felszámoló az esetleges felmerülő bankköltségekkel, árfolyamkülönbségekből adódó veszteségekkel, hiányokkal kapcsolatos hivatkozásokat nem fogad el.

Az árveréssel kapcsolatos egyéb közlemény: Az árverési előleg megfizetésének az igazolását az EÉR felületre fel kell tölteni.

A bizonylat feltöltésének hiányában, illetve az árverési előleg határidőben történt jóváírásának hiányában az árverésen részt venni nem lehet. Az árverési előleg befizetését a Felszámoló az eredmény megállapítása érdekében az árverés ajánlattételi határidejének lejártakor ellenőrzi.

Kérjük a Tisztelt Licitálókat, hogy amennyiben az árverező a jogi személy képviseletében meghatalmazottként kíván részt venni az árverésen, úgy a Ptk. előírásainak megfelelően elkészített meghatalmazást, valamint a meghatalmazó aláírási címpéldányát vagy aláírási mintáját azonos fájlba szíveskedjenek feltölteni, mert az EÉR rendszer az „Igazoló dokumentum”-hoz csak egyetlen fájl feltöltését engedélyezi.

A befizetések, továbbá a jelen hirdetményben és a szabályzatokban előírt feltételek nem teljesülése esetén a szabálytalanul eljáró licitálót az Értékesítő az eljárásból kizárja, és részére a megfizetett árverési előleget visszautalja. Ha az árverés eredménytelen, az árverési előleget a Felszámoló az eredménytelenség megállapításától számított 8 munkanapon belül valamennyi licitáló részére visszautalja. Ha az árverés eredményes, a Felszámoló az árverési előleget a nyertes licitálónál a vételárba beszámítja, a többi licitálónak pedig az árverési előleg az eredményhirdetés napjától számított 8 munkanapon belül visszautalásra kerül. Az árverési előleget a nyertes licitáló abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes licitáló érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes licitáló az adásvételi szerződésben rögzített vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg. A fizetést elmulasztó nyertes licitáló a követelés újabb árverezésében nem vehet részt.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak):

Árverés útján kerül értékesítésre az Értékesítőnek az alábbiakban megjelölt követelése:

Kifejezetten bizonytalan követelésként kerül értékesítésre az Értékesítőnek 1 db magánszeméllyel szembeni, 708.608.797,- forint tőke és annak 2015. március 11-től a kifizetésig terjedő időre járó, a késedelemmel érintett egyes napokon érvényes jegybanki alapkamat kétszeresével megegyező mértékű késedelmi kamattal növelt összegű követelése. A késedelmi kamat mértékét az Üzletszabályzat mellékletét képező Díjtételek jegyzéke tartalmazza. (https://www.budacash.hu/wp-content/uploads/2019/07/dijtetelek-jegyzeke.pdf) A követelés késedelmi kamattal növelt, bruttó összege 2021.04.30-án 792.867.236,- Ft.

A követelés kötelezettje az Értékesítővel szemben 79.905.192,- Ft összegű igényt jelentett be a felszámolás során, mely igényt az Értékesítő vitatottként tartja nyilván.

Az Értékesítő a követelés érvényesítése érdekében jogi eljárást indított, a kereset benyújtására 2019.12.30-án került sor.

Az értékesítésre kínált követelés kifejezetten bizonytalan (vitatott és peresített) és fedezetlen.

Az értékesítendő vagyonelemek becsértéke: 73.023.072,- Ft
Az értékesítendő vagyonelemek minimálára: 65.725.000,- Ft (ami a becsérték 90,0058 %-a)

Az árverési hirdetményben szereplő árak nettó árak.

1. tétel: Az árverésben szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése:
Magánszeméllyel szemben fennálló, biztosítékkal nem rendelkező, peres eljárásban érvényesített követelés
A követelés összege : 792.867.236,- forint
Lejárati ideje: Lejárt (1 éven túli)
Számviteli besorolása: Egyéb követelés
A követelés kötelezettje: Magánszemély
A követelés biztosított-e: Nem

A vagyontárgyak gyorsan romló/különleges kezelést igénylő/csekély értékű: nem.

A Felszámoló a 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. § (4a) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelően nyilatkozik, hogy a vagyontárgy második alkalommal kerül közzétételre.

A felszámoló nyilatkozik, hogy a 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 4. § (2a) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a hitelezők követelésarányosan számított többségét a minimálár leszállításáról értesítette, akik azt a Cégközlönyben történő közzétételre történő megküldéséig írásban nem ellenezték. A felszámoló a 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2.§ (4a) bekezdés b) pontja alapján nyilatkozik, hogy a minimálár leszállítása esetén fennállnak a vélelmezett hitelezői hozzájárulás feltételei, és a minimálár csökkentésére a 4. § (2a) pontja alapján, a becsérték mintegy 90%-áig került sor.

A 237/2009. (X. 20.) Kormányrendelet 2. § (2) bekezdése szerinti értesítési kötelezettség nem áll fenn.

Kikiáltási ár (minimálár): 65.725.000,- Ft (ami a becsérték 90,0058 %-a)

Licitlépcső:
1 millió forintig: 5.000 forint
1 millió forint és 5 millió forint között: 30.000 forint
5 millió forint és 20 millió forint között 50 000 forint
20 millió forint és 200 millió forint között: 500 000 forint
200 millió forint és afelett: 2 millió forint

Árverési előleg: 2.390.692 Ft

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 73 023 072 forint.


1. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: Magánszeméllyel szembeni követelés

A követelés összege: 792 867 236
Lejárati ideje: Lejárt (1 éven túl)
Számviteli besorolása: Egyéb követelés
A követelés kötelezettje: Magánszemély
A követelés biztosított-e: nem
Becsértéke: 73 023 072 forint

A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A Követelésre vonatkozó iratanyag (Ügyfélszámlakivonatok, kimutatások, levelezés, szerződések, a követelés érvényesítésével kapcsolatos iratanyagok: Dokumentáció) megtekintésére a jelen hirdetmény EÉR felületen történő megjelenését követő 15 napon belül, munkanapokon 9 óra és 15 óra közötti időintervallumban, előre egyeztetett időpontban az Értékesítő székhelyén, titoktartási nyilatkozat aláírását követően kerülhet sor. Időpont-egyeztetés az info@budacash.hu e-mail-címen lehetséges. A Dokumentációt egy licitáló, legfeljebb két képviselője vagy meghatalmazottja tekintheti meg, amennyiben a titoktartási nyilatkozatot aláírták.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: A követelés értékesítés nem tartozik az Áfa tv. hatálya alá.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A legmagasabb ajánlatot tevő nyertes licitáló köteles az árverési előleget (amely az Adásvételi szerződésben foglalónak minősül) meghaladó vételárat a megkötött Adásvételi Szerződés írásba foglalásától számított legfeljebb 15 napon belül egy összegben banki átutalással megfizetni az Értékesítő MKB Bank Zrt.-nél vezetett 10300002-10639746-49020018 számú bankszámlájára. Ha a nyertes licitáló ezt elmulasztja, úgy az adásvételi szerződésben meghatározottak szerint, a foglalónak minősülő árverési előleg összegét elveszti.

A tulajdonjogot szerző fél a nyilvános értékesítésen az adóssal, mint Értékesítővel szemben az árverési előleg összegén túl beszámítással nem élhet. A Felszámoló a vételár teljes kiegyenlítéséig az értékesítendő vagyon vonatkozásában a tulajdonjogot korlátozás nélkül fenntartja.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az adásvételi szerződés írásba foglalására az eredmény kihirdetése után a szerződéskötésre vonatkozó felhívást követő 30 napon belül kerül sor.

A szerződéskötés feltétele az EÉR rendszer üzemeltetője számára a Felszámoló által véglegesnek elfogadott vételár 1%-os jutalék fizetési kötelezettség – jutalék megfizetésére irányuló EÉR rendszerben létrehozott felhívástól számított 8 napon belül történő - teljesítése, amely nem része a teljes vételárnak.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A Követelés Dokumentációja birtokbaadására az adásvételi szerződés megkötését és a teljes vételár Értékesítő bankszámláján történt jóváírását követő 3 munkanapon belül, részletes iratadási jegyzőkönyv felvétele mellett kerül sor. A nyertes licitáló az iratanyag átvételéről, továbbá a peres eljárásba történő bekapcsolódásról, ill. a szükséges eljárások megindításáról saját költségén maga köteles gondoskodni (beleértve a követelés átruházási szerződés készítésének ügyvédi munkadíját is).

Az Értékesítő a vagyontárgy tekintetében kellékszavatosságot és garanciát nem vállal, felelősség nem terheli, vevő az értékesítést követően az Értékesítővel és annak felszámolójával szemben semmilyen kárigényt nem támaszthat. A vevő ezen tények tudomásulvételével teszi meg licitjét.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye:
A nyilvános árverési eljárásban oly módon lehet részt venni, hogy a licitáló a www.eer.gov.hu elektronikus felületen regisztrál, és vállalja az EÉR rendszer szabályainak betartását.

A követelés átruházási szerződést készítő és ellenjegyző ügyvédet a felszámoló választja ki, illetve a szerződéskötéssel kapcsolatosan felmerülő minden költség, díj, illeték a nyertes licitálót terheli. Az ügyvédi munkadíj összege a vételár 0,5%-a, de maximum 500.000,- Ft. Az ügyvédi munkadíj az Áfa összegét nem tartalmazza.

A licitálók kötelesek a Követelés vételárának kialakításához szükséges adatokat megszerezni és teljes körűen megvizsgálni. A licitáló tudomásul veszi, hogy nyertes ajánlat esetén a követelés tulajdonjogának megszerzéséhez szükséges eljárásokat maga köteles lefolytatni, a saját költségére.

A Felszámoló felhívja az árverésen résztvevők figyelmét arra, hogy a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) Hpt. 3. § (1) bekezdés l) pontja alapján a követelésvásárlási tevékenység üzletszerű végzése pénzügyi szolgáltatásnak minősül. Ennek keretében a jelen hirdetmény alapján meghirdetett követelés annak nagysága miatt üzletszerűnek minősülhet. További információ az alábbi helyen érhető el:
https://www.mnb.hu/sajtoszoba/sajtokozlemenyek/2015-evi-sajtokozlemenyek/jegybanki-korlevel-az-uzletszeru-kovetelesvasarlas-jellemzoirol

A Felszámoló az értékesítésre felkínált követelés iratainak megtekintését követelésvásárlási tevékenység üzletszerű végzésére jogosító engedély bemutatásához, vagy arra vonatkozó nyilatkozat aláírásához köti, melyben a licitáló kijelenti, hogy nem végez üzletszerűen követelésvásárlási tevékenységet, ezen belül az elmúlt években nem vásárolt követelést.

A jelen árverési hirdetmény az Értékesítő számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, az értékesítési eljárás megfelelő ajánlat hiányában eredménytelenné nyilvánítható.

Az árverés lebonyolítására a Cstv., a 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet, a 17/2014. (II. 3.) Korm. rendelet és az EÉR rendszer Felhasználói Szabályzata az irányadó.

Az árverésre tulajdonszerzési képességgel és tevékenységi engedéllyel rendelkező, jogképességgel rendelkező jogi személyek (továbbiakban: árverésen résztvevők) jogosultak, akikkel szemben nem áll fent a Cstv. 49. § (3), illetve (3b) bekezdéseiben, 49/B. § (5) bekezdésében, a Cstv. 49/F. § szakaszában, illetve a 49/G. § (3) bekezdésében meghatározott kizáró ok vagy összeférhetetlenség.

Az Értékesítővel szembeni követelések vételárba történő beszámítására nincs lehetőség.

Az Értékesítő a teljes vételár kiegyenlítéséig a Követelés tekintetében a tulajdonjogot korlátozás nélkül fenntartja. Az Értékesítővel szembeni követelések vételárba történő beszámítására nincs lehetőség.

A Felszámoló és az Értékesítő a követelés fennállásáért, bírósági úton való érvényesíthetőségéért, értékéért, valamint megtérüléséért semmilyen szavatosságot, garanciát nem vállal és felelősségét, továbbá kellékszavatosságát a jogszabályok által biztosított legteljesebb körben kizárja.
A Követelés engedményezését követően az Értékesítő az engedményezett Követeléssel kapcsolatban kizárólag az engedményezési szerződésben részletezett kötelezettségeket teljesíti.

A licitálók mindezek figyelembevételével kötelesek ajánlatot tenni.

A nyertes licitáló az ajánlatához, annak megtételétől számított 60 napig kötve van. A licitálók ajánlatuk megtételével tudomásul veszik, hogy nyertes licit esetén a Követelés megszerzéséhez kapcsolódó eljárásokat — ideértve az engedményezéshez szükséges okiratok és értesítések elkészítését és kézbesítését — maguk kötelesek a saját költségükre lefolytatni. Az Értékesítő az ehhez szükséges jognyilatkozatokat megadja.


A Felszámoló felhívja az elővásárlásra jogosultak figyelmét, hogy a Cstv. 49/C. §-ának (3) bekezdése értelmében elővásárlási szándékot a nyilvános értékesítés során az értékesítési eljárás lezárásáig lehet bejelenteni és az értékesítési eljárásban kialakult vételáron lehet gyakorolni. A nyertes licitáló által megajánlott legmagasabb vételárról az elővásárlási szándékát bejelentőt a Felszámoló írásban tájékoztatja és ennek kézhezvételétől számított 10 napon belül kell a végleges elővásárlási nyilatkozatot megküldenie a Felszámolónak. A bejelentés elmaradása esetén a Felszámoló úgy tekinti, hogy – a Felszámoló által nem ismert – elővásárlási jogosultak elővásárlási jogukkal élni nem kívánnak, az ajánlatok közlését nem kérik.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján – elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A Felszámoló vevőkijelölést tartalmazó nyilatkozatot nem fogad el.

Az árverés kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a jelen árverési hirdetményt az EÉR Felhasználói Szabályzat 8.9.6. pontjában foglaltak esetén érvénytelenítse, továbbá az árverést - megfelelő ajánlat hiánya esetén – eredménytelennek nyilvánítsa.

Az Értékesítő és a Felszámoló úgy tekinti, hogy az árverésen résztvevők a hirdetményben közölt feltételeket az árverezésen való részvételükkel elfogadják és tudomásul veszik, valamint e körben a megtámadás jogáról kifejezetten és visszavonhatatlanul lemondanak.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/arveres/A2372807/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.

Tételek 1 db (1)

Magánszeméllyel szembeni követelés
Árverés útján kerül értékesítésre az Értékesítőnek az alábbiakban megjelölt követelése: Kifejezetten bizonytalan követelésként kerül értékesítésre az...
Becsérték
Nettó 73 023 072 Ft
Megnevezés:
Magánszeméllyel szembeni követelés
Összege:
792 867 236 Ft
Lejárat:
Lejárt (több mint 1 éve)
Kötelezettje:
magánszemély
Biztosított:
nem

Ismertető

Árverés útján kerül értékesítésre az Értékesítőnek az alábbiakban megjelölt követelése: Kifejezetten bizonytalan követelésként kerül értékesítésre az Értékesítőnek 1 db magánszeméllyel szembeni, 708.608.797,- forint tőke és annak 2015. március 11-től a kifizetésig terjedő időre járó, a késedelemmel érintett egyes napokon érvényes jegybanki alapkamat kétszeresével megegyező mértékű késedelmi kamattal növelt összegű követelése. A késedelmi kamat mértékét az Üzletszabályzat mellékletét képező Díjtételek jegyzéke tartalmazza. (https://www.budacash.hu/wp-content/uploads/2019/07/dijtetelek-jegyzeke.pdf) A követelés késedelmi kamattal növelt, bruttó összege 2021.04.30-án 792.867.236,- Ft. A követelés kötelezettje az Értékesítővel szemben 79.905.192,- Ft összegű igényt jelentett be a felszámolás során, mely igényt az Értékesítő vitatottként tartja nyilván. Az Értékesítő a követelés érvényesítése érdekében jogi eljárást indított, a kereset benyújtására 2019.12.30-án került sor. Az értékesítésre kínált követelés kifejezetten bizonytalan (vitatott és peresített) és fedezetlen. Az értékesítendő vagyonelemek becsértéke: 73.023.072,- Ft Az értékesítendő vagyonelemek minimálára: 65.725.000,- Ft (ami a becsérték 90,0058 %-a) Az árverési hirdetményben szereplő árak nettó árak. 1. tétel: Az árverésben szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Magánszeméllyel szemben fennálló, biztosítékkal nem rendelkező, peres eljárásban érvényesített követelés A követelés összege : 792.867.236,- forint Lejárati ideje: Lejárt (1 éven túli) Számviteli besorolása: Egyéb követelés A követelés kötelezettje: Magánszemély A követelés biztosított-e: Nem A vagyontárgyak gyorsan romló/különleges kezelést igénylő/csekély értékű: nem. A Felszámoló a 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. § (4a) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelően nyilatkozik, hogy a vagyontárgy második alkalommal kerül közzétételre. A felszámoló nyilatkozik, hogy a 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 4. § (2a) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a hitelezők követelésarányosan számított többségét a minimálár leszállításáról értesítette, akik azt a Cégközlönyben történő közzétételre történő megküldéséig írásban nem ellenezték. A felszámoló a 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2.§ (4a) bekezdés b) pontja alapján nyilatkozik, hogy a minimálár leszállítása esetén fennállnak a vélelmezett hitelezői hozzájárulás feltételei, és a minimálár csökkentésére a 4. § (2a) pontja alapján, a becsérték mintegy 90%-áig került sor. A 237/2009. (X. 20.) Kormányrendelet 2. § (2) bekezdése szerinti értesítési kötelezettség nem áll fenn. Kikiáltási ár (minimálár): 65.725.000,- Ft (ami a becsérték 90,0058 %-a) Licitlépcső: 1 millió forintig: 5.000 forint 1 millió forint és 5 millió forint között: 30.000 forint 5 millió forint és 20 millió forint között 50 000 forint 20 millió forint és 200 millió forint között: 500 000 forint 200 millió forint és afelett: 2 millió forint Árverési előleg: 2.390.692 Ft
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Árverés kezdete:
Árverés vége:
Becsérték:
Kikiáltási ár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2021.08.28 - 09:00
2021.09.13 - 16:00
Nettó 73 023 072 Ft
Nettó 65 725 000 Ft
24.Fpk.01-15-000918
A2372807

Felszámoló adatai

Cégnév:
Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. 1 em.
Cégjegyzékszám:
01-09-920128

Adós adatai

Cégnév:
BUDA-CASH Brókerház Zártkörűen Működő Részvénytársaság "f.a."
Székhely:
1071 Budapest, Damjanich utca 11-15.
Cégjegyzékszám:
Cg. 01-10-043344

Dokumentumok

2021.09.20 - 14:34
Az árverés eredménytelen

Árverési Közlemény

Eredménytelen a(z) 24.Fpk.01-15-000918 ügyszámú árverés, a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-920128, székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. 1 em., levelezési cím: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. 1 em.) felszámoló által a BUDA-CASH Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: Cg. 01-10-043344, székhely: 1071 Budapest, Damjanich utca 11-15.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
Az értékesítő megállapítja, hogy az árverésen 0 db licitáló nyújtott be ajánlatot.Tekintettel arra, hogy a felhívásra nem érkezett ajánlat, ezért az értékesítési eljárást a felszámoló eredménytelennek nyilvánítja.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2021.09.13 - 16:00
Az árverés véget ért

Árverés lezárult

Lezárult a(z) 24.Fpk.01-15-000918 ügyszámú árverés 2021. szeptember 13. 16 óra 00 perckor, a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-920128, székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. 1 em., levelezési cím: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. 1 em.) felszámoló által a BUDA-CASH Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: Cg. 01-10-043344, székhely: 1071 Budapest, Damjanich utca 11-15.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2021.08.28 - 09:00
Az árverés megkezdődött

Árverési Közlemény

Megkezdődött a 24.Fpk.01-15-000918 ügyszámú árverés 2021. augusztus 28. 09 óra 00 perckor, a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-920128, székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. 1 em., levelezési cím: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. 1 em.) felszámoló által a BUDA-CASH Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: Cg. 01-10-043344, székhely: 1071 Budapest, Damjanich utca 11-15.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti az árverés oldalán: https://eer.gov.hu/arveres/A2372807.
2021.08.12 - 15:54
Az árverés meghirdetve

Árverési Hirdetmény

A(z) Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-920128, székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. 1 em., levelezési cím: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. 1 em.), mint a(z) BUDA-CASH Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám: Cg. 01-10-043344, székhely: 1071 Budapest, Damjanich utca 11-15.) Fővárosi Törvényszék 24.Fpk.01-15-000918/4. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2021. augusztus 12. napján megjelent árverési hirdetménynek megfelelően

nyilvános árverés


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós követelését.

Az árverés adatai:
Az árverés helye: az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) által biztosított online felület (https://eer.gov.hu/arveres/A2372807)
Az árverés kezdete: 2021. augusztus 28. 09 óra 00 perc
Az árverés vége: 2021. szeptember 13. 16 óra 00 perc
Kikiáltási ár (minimálár): 65 725 000 forint. (a becsérték 90%-a)
A kikiáltási ár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.

Licitlépcső:
1 millió forintig: 5 000 forint
1 millió forint és 5 millió forint között: 30 000 forint
5 millió forint és 20 millió forint között: 50 000 forint
20 millió forint és 200 millió forint között: 200 000 forint
200 millió forint és afelett: 500 000 forint

Árverési előleg összege: 2 390 692 forint.

Az árverési előleg megfizetésének módja, határideje: A licitálónak az ajánlat tárgyát képező vagyontárgy vonatkozásában árverési előleget kell megfizetnie átutalással a „Követelés - árverési előleg” közleménnyel az Értékesítő MKB Bank Zrt.-nél vezetett 10300002-10639746-49020018 számú bankszámlájára.
Az árverési előleg fizetési kötelezettsége csak abban az esetben tekintendő teljesítettnek, ha legkésőbb az árverés befejezéséig a fenti bankszámlán hiánytalanul jóváírásra került az árverési előleg teljes összege. Az átutalás költségei minden esetben a licitálót terhelik. Az árverési előleg után nincs kamatfizetés, és az árverési hirdetményt kiíró Felszámoló az esetleges felmerülő bankköltségekkel, árfolyamkülönbségekből adódó veszteségekkel, hiányokkal kapcsolatos hivatkozásokat nem fogad el.

Az árveréssel kapcsolatos egyéb közlemény: Az árverési előleg megfizetésének az igazolását az EÉR felületre fel kell tölteni.

A bizonylat feltöltésének hiányában, illetve az árverési előleg határidőben történt jóváírásának hiányában az árverésen részt venni nem lehet. Az árverési előleg befizetését a Felszámoló az eredmény megállapítása érdekében az árverés ajánlattételi határidejének lejártakor ellenőrzi.

Kérjük a Tisztelt Licitálókat, hogy amennyiben az árverező a jogi személy képviseletében meghatalmazottként kíván részt venni az árverésen, úgy a Ptk. előírásainak megfelelően elkészített meghatalmazást, valamint a meghatalmazó aláírási címpéldányát vagy aláírási mintáját azonos fájlba szíveskedjenek feltölteni, mert az EÉR rendszer az „Igazoló dokumentum”-hoz csak egyetlen fájl feltöltését engedélyezi.

A befizetések, továbbá a jelen hirdetményben és a szabályzatokban előírt feltételek nem teljesülése esetén a szabálytalanul eljáró licitálót az Értékesítő az eljárásból kizárja, és részére a megfizetett árverési előleget visszautalja. Ha az árverés eredménytelen, az árverési előleget a Felszámoló az eredménytelenség megállapításától számított 8 munkanapon belül valamennyi licitáló részére visszautalja. Ha az árverés eredményes, a Felszámoló az árverési előleget a nyertes licitálónál a vételárba beszámítja, a többi licitálónak pedig az árverési előleg az eredményhirdetés napjától számított 8 munkanapon belül visszautalásra kerül. Az árverési előleget a nyertes licitáló abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes licitáló érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes licitáló az adásvételi szerződésben rögzített vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg. A fizetést elmulasztó nyertes licitáló a követelés újabb árverezésében nem vehet részt.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak):

Árverés útján kerül értékesítésre az Értékesítőnek az alábbiakban megjelölt követelése:

Kifejezetten bizonytalan követelésként kerül értékesítésre az Értékesítőnek 1 db magánszeméllyel szembeni, 708.608.797,- forint tőke és annak 2015. március 11-től a kifizetésig terjedő időre járó, a késedelemmel érintett egyes napokon érvényes jegybanki alapkamat kétszeresével megegyező mértékű késedelmi kamattal növelt összegű követelése. A késedelmi kamat mértékét az Üzletszabályzat mellékletét képező Díjtételek jegyzéke tartalmazza. (https://www.budacash.hu/wp-content/uploads/2019/07/dijtetelek-jegyzeke.pdf) A követelés késedelmi kamattal növelt, bruttó összege 2021.04.30-án 792.867.236,- Ft.

A követelés kötelezettje az Értékesítővel szemben 79.905.192,- Ft összegű igényt jelentett be a felszámolás során, mely igényt az Értékesítő vitatottként tartja nyilván.

Az Értékesítő a követelés érvényesítése érdekében jogi eljárást indított, a kereset benyújtására 2019.12.30-án került sor.

Az értékesítésre kínált követelés kifejezetten bizonytalan (vitatott és peresített) és fedezetlen.

Az értékesítendő vagyonelemek becsértéke: 73.023.072,- Ft
Az értékesítendő vagyonelemek minimálára: 65.725.000,- Ft (ami a becsérték 90,0058 %-a)

Az árverési hirdetményben szereplő árak nettó árak.

1. tétel: Az árverésben szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése:
Magánszeméllyel szemben fennálló, biztosítékkal nem rendelkező, peres eljárásban érvényesített követelés
A követelés összege : 792.867.236,- forint
Lejárati ideje: Lejárt (1 éven túli)
Számviteli besorolása: Egyéb követelés
A követelés kötelezettje: Magánszemély
A követelés biztosított-e: Nem

A vagyontárgyak gyorsan romló/különleges kezelést igénylő/csekély értékű: nem.

A Felszámoló a 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. § (4a) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelően nyilatkozik, hogy a vagyontárgy második alkalommal kerül közzétételre.

A felszámoló nyilatkozik, hogy a 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 4. § (2a) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a hitelezők követelésarányosan számított többségét a minimálár leszállításáról értesítette, akik azt a Cégközlönyben történő közzétételre történő megküldéséig írásban nem ellenezték. A felszámoló a 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2.§ (4a) bekezdés b) pontja alapján nyilatkozik, hogy a minimálár leszállítása esetén fennállnak a vélelmezett hitelezői hozzájárulás feltételei, és a minimálár csökkentésére a 4. § (2a) pontja alapján, a becsérték mintegy 90%-áig került sor.

A 237/2009. (X. 20.) Kormányrendelet 2. § (2) bekezdése szerinti értesítési kötelezettség nem áll fenn.

Kikiáltási ár (minimálár): 65.725.000,- Ft (ami a becsérték 90,0058 %-a)

Licitlépcső:
1 millió forintig: 5.000 forint
1 millió forint és 5 millió forint között: 30.000 forint
5 millió forint és 20 millió forint között 50 000 forint
20 millió forint és 200 millió forint között: 500 000 forint
200 millió forint és afelett: 2 millió forint

Árverési előleg: 2.390.692 Ft

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 73 023 072 forint.


1. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: Magánszeméllyel szembeni követelés

A követelés összege: 792 867 236
Lejárati ideje: Lejárt (1 éven túl)
Számviteli besorolása: Egyéb követelés
A követelés kötelezettje: Magánszemély
A követelés biztosított-e: nem
Becsértéke: 73 023 072 forint

A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A Követelésre vonatkozó iratanyag (Ügyfélszámlakivonatok, kimutatások, levelezés, szerződések, a követelés érvényesítésével kapcsolatos iratanyagok: Dokumentáció) megtekintésére a jelen hirdetmény EÉR felületen történő megjelenését követő 15 napon belül, munkanapokon 9 óra és 15 óra közötti időintervallumban, előre egyeztetett időpontban az Értékesítő székhelyén, titoktartási nyilatkozat aláírását követően kerülhet sor. Időpont-egyeztetés az info@budacash.hu e-mail-címen lehetséges. A Dokumentációt egy licitáló, legfeljebb két képviselője vagy meghatalmazottja tekintheti meg, amennyiben a titoktartási nyilatkozatot aláírták.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: A követelés értékesítés nem tartozik az Áfa tv. hatálya alá.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A legmagasabb ajánlatot tevő nyertes licitáló köteles az árverési előleget (amely az Adásvételi szerződésben foglalónak minősül) meghaladó vételárat a megkötött Adásvételi Szerződés írásba foglalásától számított legfeljebb 15 napon belül egy összegben banki átutalással megfizetni az Értékesítő MKB Bank Zrt.-nél vezetett 10300002-10639746-49020018 számú bankszámlájára. Ha a nyertes licitáló ezt elmulasztja, úgy az adásvételi szerződésben meghatározottak szerint, a foglalónak minősülő árverési előleg összegét elveszti.

A tulajdonjogot szerző fél a nyilvános értékesítésen az adóssal, mint Értékesítővel szemben az árverési előleg összegén túl beszámítással nem élhet. A Felszámoló a vételár teljes kiegyenlítéséig az értékesítendő vagyon vonatkozásában a tulajdonjogot korlátozás nélkül fenntartja.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az adásvételi szerződés írásba foglalására az eredmény kihirdetése után a szerződéskötésre vonatkozó felhívást követő 30 napon belül kerül sor.

A szerződéskötés feltétele az EÉR rendszer üzemeltetője számára a Felszámoló által véglegesnek elfogadott vételár 1%-os jutalék fizetési kötelezettség – jutalék megfizetésére irányuló EÉR rendszerben létrehozott felhívástól számított 8 napon belül történő - teljesítése, amely nem része a teljes vételárnak.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A Követelés Dokumentációja birtokbaadására az adásvételi szerződés megkötését és a teljes vételár Értékesítő bankszámláján történt jóváírását követő 3 munkanapon belül, részletes iratadási jegyzőkönyv felvétele mellett kerül sor. A nyertes licitáló az iratanyag átvételéről, továbbá a peres eljárásba történő bekapcsolódásról, ill. a szükséges eljárások megindításáról saját költségén maga köteles gondoskodni (beleértve a követelés átruházási szerződés készítésének ügyvédi munkadíját is).

Az Értékesítő a vagyontárgy tekintetében kellékszavatosságot és garanciát nem vállal, felelősség nem terheli, vevő az értékesítést követően az Értékesítővel és annak felszámolójával szemben semmilyen kárigényt nem támaszthat. A vevő ezen tények tudomásulvételével teszi meg licitjét.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye:
A nyilvános árverési eljárásban oly módon lehet részt venni, hogy a licitáló a www.eer.gov.hu elektronikus felületen regisztrál, és vállalja az EÉR rendszer szabályainak betartását.

A követelés átruházási szerződést készítő és ellenjegyző ügyvédet a felszámoló választja ki, illetve a szerződéskötéssel kapcsolatosan felmerülő minden költség, díj, illeték a nyertes licitálót terheli. Az ügyvédi munkadíj összege a vételár 0,5%-a, de maximum 500.000,- Ft. Az ügyvédi munkadíj az Áfa összegét nem tartalmazza.

A licitálók kötelesek a Követelés vételárának kialakításához szükséges adatokat megszerezni és teljes körűen megvizsgálni. A licitáló tudomásul veszi, hogy nyertes ajánlat esetén a követelés tulajdonjogának megszerzéséhez szükséges eljárásokat maga köteles lefolytatni, a saját költségére.

A Felszámoló felhívja az árverésen résztvevők figyelmét arra, hogy a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) Hpt. 3. § (1) bekezdés l) pontja alapján a követelésvásárlási tevékenység üzletszerű végzése pénzügyi szolgáltatásnak minősül. Ennek keretében a jelen hirdetmény alapján meghirdetett követelés annak nagysága miatt üzletszerűnek minősülhet. További információ az alábbi helyen érhető el:
https://www.mnb.hu/sajtoszoba/sajtokozlemenyek/2015-evi-sajtokozlemenyek/jegybanki-korlevel-az-uzletszeru-kovetelesvasarlas-jellemzoirol

A Felszámoló az értékesítésre felkínált követelés iratainak megtekintését követelésvásárlási tevékenység üzletszerű végzésére jogosító engedély bemutatásához, vagy arra vonatkozó nyilatkozat aláírásához köti, melyben a licitáló kijelenti, hogy nem végez üzletszerűen követelésvásárlási tevékenységet, ezen belül az elmúlt években nem vásárolt követelést.

A jelen árverési hirdetmény az Értékesítő számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, az értékesítési eljárás megfelelő ajánlat hiányában eredménytelenné nyilvánítható.

Az árverés lebonyolítására a Cstv., a 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet, a 17/2014. (II. 3.) Korm. rendelet és az EÉR rendszer Felhasználói Szabályzata az irányadó.

Az árverésre tulajdonszerzési képességgel és tevékenységi engedéllyel rendelkező, jogképességgel rendelkező jogi személyek (továbbiakban: árverésen résztvevők) jogosultak, akikkel szemben nem áll fent a Cstv. 49. § (3), illetve (3b) bekezdéseiben, 49/B. § (5) bekezdésében, a Cstv. 49/F. § szakaszában, illetve a 49/G. § (3) bekezdésében meghatározott kizáró ok vagy összeférhetetlenség.

Az Értékesítővel szembeni követelések vételárba történő beszámítására nincs lehetőség.

Az Értékesítő a teljes vételár kiegyenlítéséig a Követelés tekintetében a tulajdonjogot korlátozás nélkül fenntartja. Az Értékesítővel szembeni követelések vételárba történő beszámítására nincs lehetőség.

A Felszámoló és az Értékesítő a követelés fennállásáért, bírósági úton való érvényesíthetőségéért, értékéért, valamint megtérüléséért semmilyen szavatosságot, garanciát nem vállal és felelősségét, továbbá kellékszavatosságát a jogszabályok által biztosított legteljesebb körben kizárja.
A Követelés engedményezését követően az Értékesítő az engedményezett Követeléssel kapcsolatban kizárólag az engedményezési szerződésben részletezett kötelezettségeket teljesíti.

A licitálók mindezek figyelembevételével kötelesek ajánlatot tenni.

A nyertes licitáló az ajánlatához, annak megtételétől számított 60 napig kötve van. A licitálók ajánlatuk megtételével tudomásul veszik, hogy nyertes licit esetén a Követelés megszerzéséhez kapcsolódó eljárásokat — ideértve az engedményezéshez szükséges okiratok és értesítések elkészítését és kézbesítését — maguk kötelesek a saját költségükre lefolytatni. Az Értékesítő az ehhez szükséges jognyilatkozatokat megadja.


A Felszámoló felhívja az elővásárlásra jogosultak figyelmét, hogy a Cstv. 49/C. §-ának (3) bekezdése értelmében elővásárlási szándékot a nyilvános értékesítés során az értékesítési eljárás lezárásáig lehet bejelenteni és az értékesítési eljárásban kialakult vételáron lehet gyakorolni. A nyertes licitáló által megajánlott legmagasabb vételárról az elővásárlási szándékát bejelentőt a Felszámoló írásban tájékoztatja és ennek kézhezvételétől számított 10 napon belül kell a végleges elővásárlási nyilatkozatot megküldenie a Felszámolónak. A bejelentés elmaradása esetén a Felszámoló úgy tekinti, hogy – a Felszámoló által nem ismert – elővásárlási jogosultak elővásárlási jogukkal élni nem kívánnak, az ajánlatok közlését nem kérik.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján – elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A Felszámoló vevőkijelölést tartalmazó nyilatkozatot nem fogad el.

Az árverés kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a jelen árverési hirdetményt az EÉR Felhasználói Szabályzat 8.9.6. pontjában foglaltak esetén érvénytelenítse, továbbá az árverést - megfelelő ajánlat hiánya esetén – eredménytelennek nyilvánítsa.

Az Értékesítő és a Felszámoló úgy tekinti, hogy az árverésen résztvevők a hirdetményben közölt feltételeket az árverezésen való részvételükkel elfogadják és tudomásul veszik, valamint e körben a megtámadás jogáról kifejezetten és visszavonhatatlanul lemondanak.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/arveres/A2372807/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.