Eljárás részletei

BBGo Kft. 100%-os üzletrésze
0 tétel

Árverés - Radiant Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. "f.a."

Lezárult: 2015.05.15 - 13:00
A nyertes ár
Nettó 250 000 Ft
Az árverés eredményesen lezárult.

AZ ÁRVERÉS EREDMÉNYES

Ismertető

Az adós társaság BBGo Fitnesz Kft. (cg.01-09-911252, székhely: 1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 110.) társaságban meglévő 100%-os tulajdoni hányadot megtestesítő 500.000,- Ft azaz Ötszázezer forint névértékű üzletrésze. A társaság 2008.12.29.-én alakult, a saját tőke összege a 2013.12.31.-i mérleg szerint negatív: -6.623 ezer Ft volt.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Árverés kezdete:
Árverés vége:
Becsérték:
Nyertes ár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.04.30 - 12:00
2015.05.15 - 13:00
Nettó 500 000 Ft
Nettó 250 000 Ft
1
A17368

Felszámoló adatai

Cégnév:
AGRO-ALBA Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely:
1027 Budapest, Frankel Leó út 11..
Cégjegyzékszám:
01-10-046981

Adós adatai

Cégnév:
Radiant Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. "f.a."
Székhely:
1142 Budapest, Kassai tér 24. 1 em. 13
Cégjegyzékszám:
01-09-872844

Dokumentumok

2015.05.19 - 18:32
Az árverés eredményes

Árverési Közlemény

Érvényes és eredményes a 1 ügyszámú árverés, a Agro Alba Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046981, székhely: 1027 Budapest, Frankel Leó út 11.., levelezési cím: 1027 Budapest, Frankel Leó út 11..) felszámoló által a Radiant Hungary Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-872844, székhely: 1142 Budapest, Kassai tér 24. 1 em. 13) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 250 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: A17368F1
Szerződéskötés dátuma: A nyertes ajánlatot a felszámolóbiztos az elővásárlási joggal rendelkezőknek bemutatja annak érdekében, hogy nyilatkozzanak, kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. Az elővásárlásra jogosultaknak a nyilatkozattételre a felszámolóbiztos 10 napot biztosít. Elővásárló hiányában az árverési nyertessel 10 napon belül köt adás-vételi szerződést.
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.
2015.05.15 - 13:00
Az árverés véget ért

Árverés lezárult

Lezárult a(z) 1 ügyszámú árverés 2015. május 15. 13 óra 00 perckor, a Agro Alba Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046981, székhely: 1027 Budapest, Frankel Leó út 11.., levelezési cím: 1027 Budapest, Frankel Leó út 11..) felszámoló által a Radiant Hungary Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 01-09-872844, székhely: 1142 Budapest, Kassai tér 24. 1 em. 13) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.04.30 - 12:00
Az árverés megkezdődött

Árverési Közlemény

Megkezdődött a 1 ügyszámú árverés 2015. április 30. 12 óra 00 perckor, a Agro Alba Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046981, székhely: 1027 Budapest, Frankel Leó út 11.., levelezési cím: 1027 Budapest, Frankel Leó út 11..) felszámoló által a Radiant Hungary Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-872844, székhely: 1142 Budapest, Kassai tér 24. 1 em. 13) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti az árverés oldalán: https://eer.gov.hu/arveres/A17368.
2015.04.22 - 11:11
Az árverés meghirdetve

Árverési Hirdetmény

A(z) Agro Alba Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046981, székhely: 1027 Budapest, Frankel Leó út 11.., levelezési cím: 1027 Budapest, Frankel Leó út 11..), mint a(z) Radiant Hungary Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 01-09-872844, székhely: 1142 Budapest, Kassai tér 24. 1 em. 13) Fővárosi Törvényszék 50.Fpk.01-12-009339. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. április 16. napján megjelent árverési hirdetménynek megfelelően

nyilvános árverés


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós üzletrészét.

Az árverés adatai:
Az árverés helye:
az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) által biztosított online felület (https://eer.gov.hu/arveres/A17368)
Az árverés kezdete:
2015. április 30. 12 óra 00 perc
Az árverés vége:
2015. május 15. 13 óra 00 perc
Kikiáltási ár (minimálár):
250 000 forint.
Licitlépcső:
1 millió forintig:
5 000 forint
1 millió forint és 5 millió forint között:
30 000 forint
5 millió forint és 20 millió forint között:
50 000 forint
20 millió forint és 200 millió forint között:
200 000 forint
200 millió forint és afelett:
500 000 forint

Árverési előleg összege: 12 500 forint.

Az árverési előleg megfizetésének módja, határideje: A vagyontárgyakra az árverezhet, aki előlegként, a megvásárolni kívánt vagyontárgy kikiáltási árának 5 %-át legkésőbb az árverés megkezdése előtt az AGRO-ALBA Szolgáltató Zrt. Magnet Bank Zrt-nél vezetett 16200010-63474093 számú számlájára utalással teljesíti oly módon, hogy az összeg az árverés kezdetéig a számlára megérkezzen.

Az árveréssel kapcsolatos egyéb közlemény: Mindazoknak, akik előleget fizettek be, de nem nyertek, előlegüket a felszámoló 8 munkanapon belül visszautalja.

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak):

Az adós társaság BBGo Fitnesz Kft. (cg.01-09-911252, székhely: 1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 110.) társaságban meglévő 100%-os tulajdoni hányadot megtestesítő 500.000,- Ft azaz Ötszázezer forint névértékű üzletrésze. A társaság 2008.12.29.-én alakult, a saját tőke összege a 2013.12.31.-i mérleg szerint negatív: -6.623 ezer Ft volt.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: igen.

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 500 000 forint.


A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A működő társaság a székhelyén 1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 110. megtalálható, legutolsó elfogadott éves egyszerűsített beszámolója 2015.04.24.-én 10 és 14 óra között ott megtekinthető.

Vételár megfizetésének módja, határideje: Az adás-vételi szerződés aláírásával egyidejűleg a nyertesnek a teljes vételárat készpénzben meg kell fizetnie a felszámoló részére. A korábban befizetett előleg a teljes vételárba beszámít. Ha a fizetési feltételt a vevő elmulasztja, az előlegét elveszti, ez esetben az előleg bánatpénzként funkcionál. Az adás-vételi szerződés megkötésének feltétele az is, hogy a licitáló az EÉR működtetőjét megillető jutalék megfizetését igazolja.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes ajánlatot a felszámolóbiztos az elővásárlási joggal rendelkezőknek bemutatja annak érdekében, hogy nyilatkozzanak, kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. Az elővásárlásra jogosultaknak a nyilatkozattételre a felszámolóbiztos 10 napot biztosít. Elővásárló hiányában az árverési nyertessel 10 napon belül köt adás-vételi szerződést.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vevő az adás-vételi szerződés aláírásával egyidejűleg szerzi meg a rendelkezési jogot a társaság fölött.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az üzletrész a nyilvános cégjegyzékből megismerhető állapotban kerül árverésre. A polgári törvénykönyv valamint cégtörvény rendelkezései szerinti kötelezettségek és az üzletrész tulajdon változás bejegyzésével kapcsolatos költségek az üzletrész vevőjét terhelik, a cégbírósági bejegyzés esetleges meghiúsulása esetére a felszámoló és az adós társaság felelősségét a kiíró kizárja.
Ha az árverésen érvényes ajánlat nincs, a felszámoló az árverést eredménytelennek nyilvánítja. A vagyontárgyakra a felszámoló újabb árverés tartásáról határoz, melynek során a vételárat legfeljebb a jelenlegi becsérték feléig leszállíthatja. A nyilvános árverésre az 1991. évi XLIX tv. (Cstv.) és a felszámolási eljárásban az adós vagyontárgyainak elektronikus értékesítéséről szóló 17/2014(II.3.) Korm.rendelet előírásai szerint kerül sor. Elővásárlásra jogosultak jogaikat a véglegesen kialakult vételár ismeretében gyakorolhatják.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/arveres/A17368/tetelek.pdf

Licitnapló

2015.05.15 - 13:00
Az árverés véget ért
2015.05.15 - 09:05
A17368F1
Nettó 250 000 Ft
licitet tett
2015.04.30 - 12:00
Az árverés megkezdődött

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.

Ismertető

Az adós társaság BBGo Fitnesz Kft. (cg.01-09-911252, székhely: 1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 110.) társaságban meglévő 100%-os tulajdoni hányadot megtestesítő 500.000,- Ft azaz Ötszázezer forint névértékű üzletrésze. A társaság 2008.12.29.-én alakult, a saját tőke összege a 2013.12.31.-i mérleg szerint negatív: -6.623 ezer Ft volt.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Árverés kezdete:
Árverés vége:
Becsérték:
Nyertes ár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.04.30 - 12:00
2015.05.15 - 13:00
Nettó 500 000 Ft
Nettó 250 000 Ft
1
A17368

Felszámoló adatai

Cégnév:
AGRO-ALBA Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely:
1027 Budapest, Frankel Leó út 11..
Cégjegyzékszám:
01-10-046981

Adós adatai

Cégnév:
Radiant Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. "f.a."
Székhely:
1142 Budapest, Kassai tér 24. 1 em. 13
Cégjegyzékszám:
01-09-872844

Dokumentumok

2015.05.19 - 18:32
Az árverés eredményes

Árverési Közlemény

Érvényes és eredményes a 1 ügyszámú árverés, a Agro Alba Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046981, székhely: 1027 Budapest, Frankel Leó út 11.., levelezési cím: 1027 Budapest, Frankel Leó út 11..) felszámoló által a Radiant Hungary Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-872844, székhely: 1142 Budapest, Kassai tér 24. 1 em. 13) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 250 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: A17368F1
Szerződéskötés dátuma: A nyertes ajánlatot a felszámolóbiztos az elővásárlási joggal rendelkezőknek bemutatja annak érdekében, hogy nyilatkozzanak, kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. Az elővásárlásra jogosultaknak a nyilatkozattételre a felszámolóbiztos 10 napot biztosít. Elővásárló hiányában az árverési nyertessel 10 napon belül köt adás-vételi szerződést.
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.
2015.05.15 - 13:00
Az árverés véget ért

Árverés lezárult

Lezárult a(z) 1 ügyszámú árverés 2015. május 15. 13 óra 00 perckor, a Agro Alba Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046981, székhely: 1027 Budapest, Frankel Leó út 11.., levelezési cím: 1027 Budapest, Frankel Leó út 11..) felszámoló által a Radiant Hungary Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 01-09-872844, székhely: 1142 Budapest, Kassai tér 24. 1 em. 13) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.04.30 - 12:00
Az árverés megkezdődött

Árverési Közlemény

Megkezdődött a 1 ügyszámú árverés 2015. április 30. 12 óra 00 perckor, a Agro Alba Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046981, székhely: 1027 Budapest, Frankel Leó út 11.., levelezési cím: 1027 Budapest, Frankel Leó út 11..) felszámoló által a Radiant Hungary Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-872844, székhely: 1142 Budapest, Kassai tér 24. 1 em. 13) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti az árverés oldalán: https://eer.gov.hu/arveres/A17368.
2015.04.22 - 11:11
Az árverés meghirdetve

Árverési Hirdetmény

A(z) Agro Alba Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046981, székhely: 1027 Budapest, Frankel Leó út 11.., levelezési cím: 1027 Budapest, Frankel Leó út 11..), mint a(z) Radiant Hungary Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 01-09-872844, székhely: 1142 Budapest, Kassai tér 24. 1 em. 13) Fővárosi Törvényszék 50.Fpk.01-12-009339. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. április 16. napján megjelent árverési hirdetménynek megfelelően

nyilvános árverés


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós üzletrészét.

Az árverés adatai:
Az árverés helye:
az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) által biztosított online felület (https://eer.gov.hu/arveres/A17368)
Az árverés kezdete:
2015. április 30. 12 óra 00 perc
Az árverés vége:
2015. május 15. 13 óra 00 perc
Kikiáltási ár (minimálár):
250 000 forint.
Licitlépcső:
1 millió forintig:
5 000 forint
1 millió forint és 5 millió forint között:
30 000 forint
5 millió forint és 20 millió forint között:
50 000 forint
20 millió forint és 200 millió forint között:
200 000 forint
200 millió forint és afelett:
500 000 forint

Árverési előleg összege: 12 500 forint.

Az árverési előleg megfizetésének módja, határideje: A vagyontárgyakra az árverezhet, aki előlegként, a megvásárolni kívánt vagyontárgy kikiáltási árának 5 %-át legkésőbb az árverés megkezdése előtt az AGRO-ALBA Szolgáltató Zrt. Magnet Bank Zrt-nél vezetett 16200010-63474093 számú számlájára utalással teljesíti oly módon, hogy az összeg az árverés kezdetéig a számlára megérkezzen.

Az árveréssel kapcsolatos egyéb közlemény: Mindazoknak, akik előleget fizettek be, de nem nyertek, előlegüket a felszámoló 8 munkanapon belül visszautalja.

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak):

Az adós társaság BBGo Fitnesz Kft. (cg.01-09-911252, székhely: 1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 110.) társaságban meglévő 100%-os tulajdoni hányadot megtestesítő 500.000,- Ft azaz Ötszázezer forint névértékű üzletrésze. A társaság 2008.12.29.-én alakult, a saját tőke összege a 2013.12.31.-i mérleg szerint negatív: -6.623 ezer Ft volt.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: igen.

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 500 000 forint.


A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A működő társaság a székhelyén 1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 110. megtalálható, legutolsó elfogadott éves egyszerűsített beszámolója 2015.04.24.-én 10 és 14 óra között ott megtekinthető.

Vételár megfizetésének módja, határideje: Az adás-vételi szerződés aláírásával egyidejűleg a nyertesnek a teljes vételárat készpénzben meg kell fizetnie a felszámoló részére. A korábban befizetett előleg a teljes vételárba beszámít. Ha a fizetési feltételt a vevő elmulasztja, az előlegét elveszti, ez esetben az előleg bánatpénzként funkcionál. Az adás-vételi szerződés megkötésének feltétele az is, hogy a licitáló az EÉR működtetőjét megillető jutalék megfizetését igazolja.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes ajánlatot a felszámolóbiztos az elővásárlási joggal rendelkezőknek bemutatja annak érdekében, hogy nyilatkozzanak, kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. Az elővásárlásra jogosultaknak a nyilatkozattételre a felszámolóbiztos 10 napot biztosít. Elővásárló hiányában az árverési nyertessel 10 napon belül köt adás-vételi szerződést.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vevő az adás-vételi szerződés aláírásával egyidejűleg szerzi meg a rendelkezési jogot a társaság fölött.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az üzletrész a nyilvános cégjegyzékből megismerhető állapotban kerül árverésre. A polgári törvénykönyv valamint cégtörvény rendelkezései szerinti kötelezettségek és az üzletrész tulajdon változás bejegyzésével kapcsolatos költségek az üzletrész vevőjét terhelik, a cégbírósági bejegyzés esetleges meghiúsulása esetére a felszámoló és az adós társaság felelősségét a kiíró kizárja.
Ha az árverésen érvényes ajánlat nincs, a felszámoló az árverést eredménytelennek nyilvánítja. A vagyontárgyakra a felszámoló újabb árverés tartásáról határoz, melynek során a vételárat legfeljebb a jelenlegi becsérték feléig leszállíthatja. A nyilvános árverésre az 1991. évi XLIX tv. (Cstv.) és a felszámolási eljárásban az adós vagyontárgyainak elektronikus értékesítéséről szóló 17/2014(II.3.) Korm.rendelet előírásai szerint kerül sor. Elővásárlásra jogosultak jogaikat a véglegesen kialakult vételár ismeretében gyakorolhatják.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/arveres/A17368/tetelek.pdf

Licitnapló

2015.05.15 - 13:00
Az árverés véget ért
2015.05.15 - 09:05
A17368F1
Nettó 250 000 Ft
licitet tett
2015.04.30 - 12:00
Az árverés megkezdődött

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.