Az Elektronikus Értékesítési Rendszer (röviden: EÉR) egy olyan online felület, ahol a Magyarországon felszámolási eljárás alatt álló gazdasági társaságok, illetve civil szervezetek vagyontárgyainak nyilvános értékesítése történik. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény alapján, a vagyonrendezési és a végelszámolási eljárásokban történő pályázati és árverési értékesítések szintén az EÉR felületén történnek, illetve történhetnek. Az értékesítések nyilvános pályázat útján vagy árverés keretében történnek, melyeket az értékesítésért felelős felszámolóbiztos vagy végelszámoló hirdet meg a Cégközlönyben. Az árverési hirdetményeket és a pályázati felhívásokat a felszámolóbiztos vagy a végelszámoló a Cégközlönyben történő közzétételt követően 24 órán belül azonos tartalommal az EÉR felületén közzéteszi.

Az elektronikus értékesítési eljárásban az árverezők, illetve a pályázók (együtt: licitálók) személyesen, vagy törvényes képviselő, illetve meghatalmazott útján vehetnek részt. Az EÉR felületét bárki megtekintheti, a licitálásra (pályázat benyújtására) azonban csak előzetes regisztrációt követően van lehetőség. A regisztrációt követően a licitálók az EÉR által képzett egyedi azonosítóval, illetve a saját maguk által megadott jelszóval léphetnek be az adott értékesítési eljárás felületére.

Az EÉR azzal a céllal jött létre, hogy a felszámolási eljárásokban esedékes értékesítési folyamatokat átláthatóbbá, egyszerűbbé tegye, az esetleges visszaéléseket megakadályozza, illetve nagymértékben növelje az értékesítések eredményességét, ezáltal pedig a hitelezői érdekek hatékony védelmét.