Kikiáltási ár
10 525 000 Ft
Újabb pályázati forduló következik. Amennyiben Ön kapott meghívást, kérjük, lépjen be!
Az ártárgyalás kezdete:1 nap, 18 óra és 30:35

Ismertető

4 db munkagép

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

4 db munkagép

Jelentkezési határidő
2023. 01. 29. | 12:00
Pályázat kezdete
2023. 01. 30. | 12:00
Pályázat vége
2023. 01. 30. | 17:00
Ügyszám
8. Fpk. 214
EÉR azonosító
P2900963
Becsérték
6 300 000 Ft
Minimálár
6 300 000 Ft
Kikiáltási ár
10 525 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
YPLON VAGYONKEZELŐ, FELSZÁMOLÓ ÉS PÉNZÜGYI TANÁCSADÓ Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1025 Budapest, Csévi út 11.
Cégjegyzékszám
01-09-461424

Adós adatai

Cégnév
Lenkey Group Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság„f.a.”
Székhely
3832 Léh, Kossuth út 34. 1 ép. épület lh.
Cégjegyzékszám
05 09 023941

Pályázati Közlemény

Ártárgyalást tart a(z) Yplon Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-461424, székhely: 1025 Budapest, Csévi út 11., levelezési cím: 1025 Budapest, Csévi út 11.) felszámoló a(z) Lenkey Group Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 05 09 023941, székhely: 3832 Léh, Kossuth út 34. 1 ép. épület lh.) adóssal szemben folytatott felszámolási eljárás keretében, a(z) 8. Fpk. 214 ügyszámú nyílvános pályázat során a Cstv. 49/A. § (4) bekezdése, illetve a 17/2014. (II.3.) Korm. rendelet 26. § alapján.

Az ártárgyalás felülete az alábbi linken érhető el:
https://eer.sztfh.hu/palyazat/P2900963

Az ártárgyalás kezdete: 2023. január 30. 12 óra 00 perc
Az ártárgyalás vége: 2023. január 30. 17 óra 00 perc

Az ártárgyaláson a legmagasabb érvényes ajánlattól legfeljebb 10%-kal alacsonyabb vételi ajánlatot tevők vesznek részt. Az online ártárgyalás időtartama az 5 órát nem haladhatja meg. A pályázatokban megtett árajánlatok az ártárgyalás keretében megtartott licitálási folyamatban automatikusan érvényben maradnak, a licitálási folyamatban azoknál nagyobb összegű vételi árajánlat is tehető. Az ártárgyalás részletes feltételeit az értékesítő az ártárgyalás megkezdése előtt közli a résztvevőkkel.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 8. Fpk. 214 ügyszámú nyilvános pályázat 2023. január 24. 12 óra 00 perckor, a Yplon Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-461424, székhely: 1025 Budapest, Csévi út 11., levelezési cím: 1025 Budapest, Csévi út 11.) felszámoló által a Lenkey Group Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 05 09 023941, székhely: 3832 Léh, Kossuth út 34. 1 ép. épület lh.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 8. Fpk. 214 ügyszámú nyilvános pályázat 2023. január 6. 12 óra 00 perckor, a Yplon Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-461424, székhely: 1025 Budapest, Csévi út 11., levelezési cím: 1025 Budapest, Csévi út 11.) felszámoló által a Lenkey Group Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 05 09 023941, székhely: 3832 Léh, Kossuth út 34. 1 ép. épület lh.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.sztfh.hu/palyazat/P2900963.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Yplon Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-461424, székhely: 1025 Budapest, Csévi út 11., levelezési cím: 1025 Budapest, Csévi út 11.), mint a(z) Lenkey Group Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 05 09 023941, székhely: 3832 Léh, Kossuth út 34. 1 ép. épület lh.) Miskolci Törvényszék 8. Fpk. 214/2022/8. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2022. december 22. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.sztfh.hu/palyazat/P2900963
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2023. január 6. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje: 2023. január 24. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 315 000 forint

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A vagyontárgy 1. alkalommal való meghirdetésében az árverési előleget az YPLON Kft. ERSTE Banknál vezetett 11996224-06089494-10000001 bankszámlájára kell befizetni a felhasználói azonosító szám, Lenkey Group Kft. "f.a." árverési előleg" közleménnyel. Az árverési előleg megfizetésének határideje az árverés, illetve a pályázat hirdetményben megjelölt kezdő időpontját megelőző 24 órával előtte.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték befizetését a felszámoló a pályázat hirdetményben megjelölt kezdő időpontját megelőző 24 órával ellenőrzi. Az ajánlati biztosítékot ezen időpontig nem teljesítő személy az értékesítésben nem vehet részt. A pályázati biztosíték összege a hirdetményben megjelölt fizetési számlára történő beérkezéskor, és az EÉR rendszerbe való feltöltést követően minősül megfizetettnek és érvényesnek. A befizetések és a szabályzatokban előírt feltételek nem teljesülése esetén a szabálytalanul eljáró pályázót az értékesítő az értékesítésből kizárja, és részére a megfizetett ajánlati biztosítékot visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredményes, a felszámoló az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba beszámítja. A pályázati eljárás eredménytelen pályázóknak az ajánlati biztosítékot az eredményhirdetés napjától számított 8 munkanapon belül visszautalja. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

4 db munkagép

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 6 300 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 6 300 000 forint. (a becsérték 100%-a)

A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: XD-1000 beton simító

Típus: Ipari gép
Gyártmány: nincs információ
Állapot: Átlagos
Tehermentes: nem MFB, NAV jelzálog
Mennyisége: 1 db
Becsérték: 500 000 forint

2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: GTJZ-20 ollós dízel emelő

Típus: Ipari gép
Gyártmány: Nincs információ
Állapot: Átlagos
Tehermentes: nem MFB, NAV jelzálog
Mennyisége: 1 db
Becsérték: 1 500 000 forint

3. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: 192 FB áramfejlesztő dízel üzemű

Típus: Ipari gép
Gyártmány: Nincs információ
Állapot: Átlagos
Tehermentes: nem MFB, NAV jelzálog
Mennyisége: 2 db
Becsérték: 300 000 forint

4. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: JBC 2.0 önjáró beton mixer 2m3

Típus: Ipari gép
Gyártmány: Nincs információ
Állapot: Átlagos
Tehermentes: nem MFB, NAV jelzálog
Mennyisége: 1 db
Becsérték: 4 000 000 forint

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az EÉR rendszeren keresztüli egyeztetés alapján.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az általános forgalmi adó fizetési kötelezettség az adásvételi szerződés napján hatályban lévő ÁFA fizetési szabályok az irányadók.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A felszámoló a pályázatok benyújtását követően formai és tartalmi szempontok alapján értékeli a pályázatokat. Az érvényes pályázatok értékelése során az a pályázat nyer, amelyik a vételár, a fizetés módja és a fizetési határidő, valamint az egyéb ajánlati feltételek szempontjából a felszámoló által elfogadható, legelőnyösebb ajánlatot tartalmazza. A felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítja, és új pályázatot írhat ki. A pályázatok benyújtása: Elektronikus Értékesítési Rendszer (eer.gov.hu) oldalon. A pályázat kiértékelése a beadási határidő leteltét követő 10 napon belül történik. Felszámoló az értékelés eredményéről a bontást követő legkésőbb 20 napon belül a pályázókat értesíti. Ha több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) pályázat érkezik, a felszámoló a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart, melynek feltételeit a 17/2014 (II. 3.) Korm. rendelet tartalmazza. A felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja és új pályázatot írhat ki.

Vételár megfizetésének módja, határideje: Az ajánlattevőnek az ajánlat tárgyát képező vagyontárgy vonatkozásában a vételárat átutalással kell megfizetnie. A szerződésben rögzítésre kerülő feltételeknek megfelelően az YPLON Kft. ERSTE Banknál vezetett 11996224-06089494-10000001 bankszámlájára kell teljesíteni, "munkagépek vételár megfizetése" közleménnyel. A vételár megfizetésének módja banki átutalás, határideje az adásvételi szerződés megkötés idejére egy összegben. A tulajdonjogot szerző fél a nyilvános értékesítésen az adóssal, mint eladóval szemben beszámítással az ajánlati biztosíték összegén túl nem élhet. A felszámoló a vételár teljes kiegyenlítéséig az értékesítendő vagyon vonatkozásában a tulajdonjogot korlátozás nélkül fenntartja.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Szerződéskötésre az eredmény kihirdetése után, az EÉR rendszer üzemeltető részére 1%-os jutalék teljesítését követően 10 napon belül kerül sor. A szerződéskötés feltétele az EÉR rendszer üzemeltető számára történt és a felszámoló által véglegesnek elfogadott vételár 1%-os jutalék fizetési kötelezettség teljesítése, amely nem része a teljes vételárnak. Az EÉR rendszer számára teljesítendő jutalék megfizetési határidejét az EÉR Felhasználói Szabályzat tartalmazza.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vevő a vagyontárgy birtokbavételéről saját költségén köteles gondoskodni a vételár kiegyenlítését követően.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Ajánlatot csak jogképességgel rendelkező személy, szervezet nyújthat be. Ajánlatuk benyújtásánál kérem a regisztrálók által elfogadott EÉR Felhasználói szabályzat betartását, különös figyelemmel a 3.1.2.-es pont, és a 8.7.2-3.-as pontjára. Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell: - magánszemély pályázó esetén a nevét, személyes adatait, személyazonosító igazolványának pályázó által aláírt másolatát, elérhetőségét (telefonszám), a megajánlott nettó vételárat, az ajánlati biztosíték megfizetésének igazolását másolatban - jogi személy, szervezet esetén, aki jogképességét a szükséges dokumentumokkal is igazolja (30 napnál nem régebbi cégkivonat, aláírási címpéldány), - nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó a pályázati feltételeket teljes körűen elfogadja, - az ajánlattevőnek a pályázatban 60 napi ajánlati kötöttséget kell vállalni, - a pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy mi az értesítési címe a pályázat eredményének közlése során, - bankszámla számról nyilatkozat, hogy eredménytelen pályázat esetén a felszámoló a befizetett ajánlati biztosítékot visszautalhassa, - a pályázati vételár számmal és betűvel történő kiírása, valamint egyértelmű utalás arra, hogy a megajánlott összeg az általános forgalmi adót tartalmazza-e vagy sem, - nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy eredményes pályázat esetén a pályázó az általa megpályázott vagyont, milyen legkorábbi határidővel tudja birtokba venni, - nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó a meghirdetett vagyont megtekintette, a szükséges dokumentációt megismerte, azt a jelenlegi fizikai, műszaki, jogi állapotában kívánja megvásárolni. Az ajánlattevő számlavezető bankjának igazolása az ajánlati biztosíték átutalásáról, ill. befizetéséről, - a kialakult vételár megfizetésére a szerződéskötés idejére az YPLON Kft. ERSTE Banknál vezetett 11996224-06089494-10000001 bankszámlájára bankszámlájára teljesítést vállal.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A 4 db munkagép együttesen került kiírásra. A feltüntetett ár nettó ár. A felszámoló felhívja az 1. pályázaton résztvevőket, hogy magánszemély vevő esetén a vagyontárgy értékesítését a mindenkori hatályos áfatörvény szerinti adómérték terheli. Nyilvános értékesítésen tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. A megvásárlásra felkínált vagyonelemekért a felszámoló kellékszavatosságot és jótállást nem vállal, azokat a pályázó a pályázat előtt megtekintett és megvizsgált állapotban veszi meg. A teljes vételár kiegyenlítése az adásvételi szerződés létrejöttének, a tulajdonjog megszerzésének, és a birtokba vétel előfeltétele.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.sztfh.hu/palyazat/P2900963/tetelek.pdf

Licitnapló

2023. 01. 24. | 12:00 || A pályázat véget ért.

2023. 01. 06. | 12:00 || A pályázat megkezdődött.

Kérdések és válaszok

 • || P2900963F3724 kommentje:

  Tisztelt Felszámoló! Szeretnénk jelentkezni a vagyontárgyak megtekintésére. Tisztelettel, Érdeklődő

 • || Értékesítő kommentje:

  Tisztelt Érdeklődő! T.P.ZS. Kft. 1151 Budapest, Szántóföld utca 7. szám alatti telephelyen 2023.01.17. napján 11.00. órakor. Kapcsolattartó elérhetősége: +36 20 398 7273

 • || P2900963F7227 kommentje:

  Tisztelt Felszámoló! Jelentkezem a megtekintésre. Tisztelettel: Pályázó

 • || Értékesítő kommentje:

  Tisztelt Érdeklődő! T.P.ZS. Kft. 1151 Budapest, Szántóföld utca 7. szám alatti telephelyen 2023.01.17. napján 11.00. órakor. Kapcsolattartó elérhetősége: +36 20 398 7273

 • || P2900963F7128 kommentje:

  Tisztelt Felszámoló! Szeretnék jelentkezni a megtekintésre. Köszönettel: Érdeklődő

 • || Értékesítő kommentje:

  Tisztelt Érdeklődő! T.P.ZS. Kft. 1151 Budapest, Szántóföld utca 7. szám alatti telephelyen 2023.01.17. napján 11.00. órakor. Kapcsolattartó elérhetősége: +36 20 398 7273

 • || P2900963F2096 kommentje:

  Tisztelt Yplon Vagyonkezelő Felszámoló Kft! A munkagépeket,mikor és hol lehetne megtekinteni?

 • || Értékesítő kommentje:

  Tisztelt Érdeklődő! T.P.ZS. Kft. 1151 Budapest, Szántóföld utca 7. szám alatti telephelyen 2023.01.17. napján 11.00. órakor. Kapcsolattartó elérhetősége: +36 20 398 7273

 • || P2900963F9633 kommentje:

  Tisztelt Felszámoló!megtekintésre szeretnék jelentkezni.köszönöm

 • || Értékesítő kommentje:

  Tisztelt Érdeklődő! T.P.ZS. Kft. 1151 Budapest, Szántóföld utca 7. szám alatti telephelyen 2023.01.17. napján 11.00. órakor. Kapcsolattartó elérhetősége: +36 20 398 7273

 • || P2900963F1212 kommentje:

  Tisztelt Címzett! A gépeket mikor és hol lehet megtekinteni?

 • || Értékesítő kommentje:

  Tisztelt Érdeklődő! T.P.ZS. Kft. 1151 Budapest, Szántóföld utca 7. szám alatti telephelyen 2023.01.17. napján 11.00. órakor. Kapcsolattartó elérhetősége: +36 20 398 7273